Algemene voorwaarden www.appartementtoscane.com
Onderdeel van het Digitaal Atelier

Rechtspersoon: Het Digitaal Atelier kvknr. 01075530
Oudebildtdijk 800 9079ND St. Jacobiparochie tel: 0518-491991 of 06-55335232

Prijzen:
De huurprijzen zijn in euro’s per week per vakantiewoning. De genoemde prijzen zijn exclusief het gebruik van verwarming, elektriciteit, schoonmaakkosten en linnengoed, tenzij anders vermeld in de beschrijving per woning.

Reservering:
Na telefonische of schriftelijke reservering ontvangt u van ons een boekingsbevestiging in tweevoud, waarvan u één exemplaar ondertekent en per ommegaande aan ons terug dient te sturen.

Administratiekosten:
Wij berekenen per boeking eenmalig een bedrag van € 20,00 voor administratiekosten.

Borgsom:
In de meeste gevallen dient u bij aankomst een borgsom te voldoen. Het bedrag staat in de boekingsbevestiging vermeld.

Betaling:
U ontvangt bij de boekingsbevestiging een nota van het Digitaal Atelier waarin de aanbetaling van 30% van de huurprijs plus € 20,00 administratiekosten staan vermeld. Deze moeten binnen 14 dagen op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. De boeking is niet eerder geldig dan dat het verschuldigde bedrag op onze bankrekening is bijgeschreven.
Het resterende bedrag dient u ter plaatse in contanten aan de eigenaar te betalen, vermeerderd met de eventuele kosten van het gebruik van verwarming, elektriciteit, schoonmaak en huur van linnengoed.

Aankomst en Vertrek:
De huur geldt van zaterdag tot en met zaterdag, tenzij anders is overeengekomen. Op de dag van aankomst kunt u uw vakantiewoning tussen 16.00 en 19.00 uur betrekken. Op de dag van vertrek wordt u geacht voor 10.00 uur te vertrekken, dit omdat de eigenaar gelegenheid moet hebben om de woning schoon te maken voor de volgende gasten.

Aantal personen:
Het is niet toegestaan om de vakantiewoning met meer personen te gebruiken dan het aantal vermelde personen overeengekomen in de bevestiging, tenzij voor vertrek schriftelijke toestemming is verleend. Onderverhuur aan derden is tevens niet toegestaan. Indien u bovenstaande niet in acht neemt, kan de eigenaar u de toegang tot de vakantiewoning ontzeggen.

Huisdieren:
Indien u uw huisdier mee wilt nemen, dient u hiervoor toestemming bij ons te vragen. Het is niet bij al onze vakantieappartementen mogelijk om een huisdier mee te nemen. Zonder onze schriftelijke toestemming is het niet toegestaan een huisdier mee te nemen en kan de eigenaar u de toegang tot de vakantiewoning ontzeggen. Huisdieren mogen niet alleen in de woning worden achtergelaten bij uw afwezigheid.

Annulering:
Bij deze boeking is geen annuleringsverzekering inbegrepen, deze dient u zelf af te sluiten.
Het kan voorkomen dat u door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. Annuleringen dienen altijd schriftelijk bij ons gemeld te worden. Bij annulering worden de administratiekosten à € 20,00 niet terugbetaald en daarnaast gelden de volgende percentages:
Bij annulering tot 70 dagen voor de dag van aankomst geldt: 30% van de huurprijs
Bij annulering vanaf de 70ste tot de 50ste dag voor de dag van aankomst geldt: 50% van de huurprijs
Bij annulering vanaf de 50ste dag tot en met de dag van aankomst geldt: 100% van de huurprijs

Linnengoed:
U dient zelf bedlinnen en handdoeken mee te nemen tenzij dit anders is aangegeven en besteld via het boekingsformulier. De prijs voor huur van het bad- en bedlinnen is per woning verschillend.
Badlakens voor het gebruik bij het zwembad dient u altijd zelf mee te nemen.

Aansprakelijkheid:
Voor schade en of letsel berokkent dóór of aan huurders van een vakantiewoning, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen. U dient hiervoor zelf een reisverzekering af te sluiten.
Indien ter plaatse schade ontstaat veroorzaakt door de huurder, dient de huurder deze zelf te vergoeden aan de eigenaar van de woning.

Buitengewone omstandigheden:
Indien door overmacht of buitengewone omstandigheden als een natuurramp, oorlogsgeweld, brand of andere invloeden van buitenaf de woning niet meer beschikbaar is voor verhuur, dan houdt Het Digitaal Atelier het recht vóór de reservering te wijzigen of op te zeggen. In dat geval ontvangt u het reeds door u betaalde bedrag terug. Wij zijn dan echter niet aansprakelijk voor verdere schade die door de annulering is ontstaan. Natuurlijk zullen wij in dat geval ons uiterste best doen om een zo goed mogelijk alternatief voor u te vinden.

Klachten:
Wij gaan ervan uit dat wij u zo volledig en goed mogelijk van tevoren hebben ingelicht over uw vakantiewoning. Mocht het voorkomen dat u bij aankomst een tekortkoming constateert dan dient u dit direct aan de eigenaar en telefonisch aan ons door te geven, zodat wij in staat is om de klacht onmiddellijk te verhelpen of een passende oplossing te vinden. Klachten die u achteraf bij ons indient, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Tot slot:
Alle vakantiewoningen worden door ons persoonlijk bezocht en gecontroleerd. Echter ieder land heeft zijn eigen cultuur en daarmee samenhangende smaak en normen. Hierdoor kan het voorkomen dat de inrichting van de woning anders is dan u gewend bent en dat u niet altijd datgene zult aantreffen wat in Nederland gewoon is. Denk bijvoorbeeld aan een koffiezetapparaat, fluitketel, kaasschaaf, theepot etc. Houdt u hier alstublieft rekening mee.